Reference

Provedení ÚT a ZTI v novostavbě s tepelným čerpadlem voda-voda #2

Nhodn obrzek z akce Jako primární zdroj vytápění v tomto RD slouží tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (NIBE SPLIT AMS 16) s dohřevem elektrotěles (9 kW), a jako sekundární zdroj tepla je krbová vložka, která ohřívá 500 l zásobník (HBS 500). Přenos tepla do okolí je zajištěn kombinací podlahového vytápění (systém IVAR alpex s deskou s výstupky Schütz) - přízemí a OT - 2.NP.

Vytápění haly a bytových jednotek

Nhodn obrzek z akce Řešení vytápění halového objektu s bytovou jednotkou. Jako zdroj tepla je zde původní automatický kotel na pyliny. Zde se řešilo vytápění jednotlivých dílen otopnými tělesy a v rozlehlejší hale podstropními sálavými panely firmy BOKI. Vytápění bytových jednotek je řešeno kombinací podlahového vytápění (systém IVAR alpex s deskou s výstupky Schütz) a otopnými tělesy.

Provedení ÚT a ZTI v novostavbě s tepelným čerpadlem voda-voda #1

Nhodn obrzek z akce Jako primární zdroj vytápění v tomto RD slouží tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (NIBE SPLIT AMS 16) se zásobníkem pro ohřev TV (HEV 300) o objemu 300 l. Přenos tepla do okolí je zajištěn kombinací podlahového vytápění (systém IVAR alpex s deskou s výstupky Schütz) - přízemí a OT.

Vytápění haly pro zemědělské stroje stropními sálavými panely, a ZTI

Nhodn obrzek z akce Jako zdroj tepla slouží automatický kotel na tuhá paliva, který zajišťuje teplo pro stropní sálavé panely a otopná tělesa. Systém vytápění je zajištěn proti výpadku elektrické energie záložním zdrojem.

Ukázka trivalentního vytápění

Nhodn obrzek z akce V tomto rodinném domě jsou využity tří zdroje tepelné energie (Kotel na tuhá paliva - ROJEK, elektrické a solární vytápění.). Pro uchování tepelné energie je využito akumulační nádoby o objemu 1000 l. Sdílení tepla je zajištěno podlahovým vytápěním (vícevrstvé potrubí + systémová deska IVAR), podlahovými konvektory (LIKOV), a klasickými ocelovými deskovými otopnými tělesy (COSMONOVA). Pro přípravu TV, je využito bytové stanice s průtokovým ohřevem (MEIBES - LogoFresh).

Ukázka bivalentního vytápění

Nhodn obrzek z akce V tomto rodinném domě jsou využity dva zdroje tep. energie (tepelné čerpadlo 2x 34 kW - WATERKOTTE a plynový kotel - JUNKERS 52 kW). Pro uchování tepelné energie z tep. čerpadel je využito akumulační nádoby 2x 1500 l. Sdílení tepla je zajištěno podlahovým vytápěním o celkové ploše 1.500 m², nástěnnými konvektory - JAGA o počtu 72 ks a stěnovým vytápěním (v prostorech bazénu). Tepelné čerpadlo zajišťuje také aktivní (topení, chlazení) klimatizaci. Pro přípravu TV, je využito pět bytových stanic s průtokovým ohřevem (MEIBES - LogoFresh).

Rekonstrukce kotelny #1

Nhodn obrzek z akce Rekonstrukce kotelny kde původní rozvody rozvody byly nahrazeny ocelovým pozinkovaným tenkostěnným potrubím spojovaným lisovacími fitinkami (GEBERIT - Mapress). Kotvící konstrukční prvky (WALRAVEN).

Rekonstrukce kotelny #2

Nhodn obrzek z akce Starý kotel na zplyňování dřeva byl nahrazen novým kotlem ROJEK 40 kW a třemi akumulačními nádobami o celkovém objemu 3.500 l. Palivem pro kotel jsou dřevěné brikety. Systém je připraven pro budoucí solární ohřev. Izolace akumulační nádoby a potrubí je provedena z minerální vaty s hlinikovou folí (ISOVER - Orstech).

Provedení kotelny

Nhodn obrzek z akce Ukázka zapojení kotelny s dvěma zdroji tepla.
Spuštění kotelny do provozu bylo započato před dokončením objektu, z důvodu kontinuity stavebních prací v zimních měsících.

Ukázka instalací

Nhodn obrzek z akce Náhled na koupelnu v malém rodinném domku.